Strona główna kursu HTML

A - kotwica

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje kotwicę.

(A - anchor)

Przykład:

<a href="http://www.pcworld.pl">PC World Komputer</a>

PC World Komputer

Atrybuty kotwicy:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowe

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o odsyłaczach: Odsyłacze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML