Strona główna kursu HTML

ADDRESS - adres

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.01 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje blok adresu. Przeglądarki interpretują go jako kursywę.

Przykład:

<address>
Paweł Wimmer<br>
Redaktor<br>
Warszawa<br>
<a href="mailto:wimmer@helion.pl">E-mail</a>
</address>

Paweł Wimmer
Redaktor
Warszawa
E-mail

Atrybuty akapitów:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o elementach blokowych: Bloki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML