Strona główna kursu HTML

BASE - adres bazowy

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje adres bazowy dla wszelkich relatywnych odwołań w dokumencie. Każdy adres relatywny będzie automatycznie uzupełniany o adres bazowy, a nie o adres serwera, na którym w danym momencie znajduje się dokument. Polecenie umieszczane jest w ramach sekcji HEAD.

Przykład:

<base href="http://www.firma.pl">

Atrybuty BASE:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o BASE: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML