Strona główna kursu HTML

BASEFONT - czcionka bazowa

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x - przestarzałe 1.0 - przestarzałe, 1.1 - zaniechane 1.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje parametry czcionki bazowej dla dokumentu. Określa ono krój, kolor i wielkość czcionki obowiązujące domyślnie dla dokumentu od tego miejsca. Jest ono uznane za przestarzałe i zaleca się przenoszenie tej informacji do stylów.

Przykład:

<basefont face="verdana" size="4" color="blue">

Tak będzie wyglądać domyślny tekst, chyba że zmienimy go innym poleceniem.

Atrybuty pogrubienia:

Znacznik zamykający: zabroniony

Sposób wyświetlania: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Alternatywa w CSS: font-family:czcionka - więcej...

Więcej o czcionkach: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML