Strona główna kursu HTML

BDO - kierunek tekstu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 5.0b2 1.0 4.1

Polecenie definiuje kierunek tekstu

(BDO - Bi-directional Override)

Przykład:

Od lewej do prawej <bdo dir="rtl">Od prawej do lewej</bdo> i znowu od lewej do prawej

Od lewej do prawej Od prawej do lewej i znowu od lewej do prawej

Atrybuty kierunku tekstu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, rb, rt, pre, q, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o akapitach: Bloki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML