Strona główna kursu HTML

BLOCKQUOTE - cytat blokowy

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje większy cytat w postaci odrębnego bloku (porównaj z cytatem liniowym Q), wyświetlając go z wcięciem.

Przykład:

<blockquote><p>To jest jakiś dłuższy cytat, który zostanie wyświetlony z wcięciem. To jest jakiś dłuższy cytat, który zostanie wyświetlony z wcięciem.</p> </blockquote>

To jest jakiś dłuższy cytat, który zostanie wyświetlony z wcięciem. To jest jakiś dłuższy cytat, który zostanie wyświetlony z wcięciem.

Atrybuty blockquote:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul


Więcej o blokach: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML