Strona główna kursu HTML

BR - przełamanie wiersza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie wymusza przełamanie wiersza.

(BR - break)

Przykład:

To jest fragment tekstu<br>z przełamanym wierszem

To jest fragment tekstu
z przełamanym wierszem

Atrybuty przełamania wiersza:

Znacznik zamykający: zabroniony

Sposób wyświetlania: zastępowany przez przełamanie wiersza

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o elementach blokowych: Bloki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML