Strona główna kursu HTML

BUTTON - przycisk

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.1 4.0b1 1.0 5.0

Polecenie definiuje przycisk formularza. Jest bardziej rozbudowaną alternatywą tradycyjnego przycisku INPUT i pozwala wstawiać grafikę.

Przykład:

<button>Kliknij tutaj<br><img src="../grafika/sufi.jpg" alt="Sufi"></button>

Atrybuty przycisku:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowe

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, cite, code, del, kbd, map, noscript, object, ol, p, pre, q, samp, script, small, span, strong, sub, sup, table, tt, ul, var


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML