Strona główna kursu HTML

CAPTION - podpis tabeli

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x 1.0-1.1 2.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje podpis tabeli.

Przykład:

<table width="30%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0">
<caption>Podpis tabeli</caption>
<tr>
<td>a1</td>
<td>a2</td>
</tr>
<tr>
<td>b1</td>
<td>b2</td>
</tr>
</table>
Podpis tabeli
a1 a2
b1 b2

Atrybuty podpisu tabeli:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: table

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o tabelach: Tabele

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML