Strona główna kursu HTML

COL - kolumna

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 3.0a1 1.0 4.0

Polecenie definiuje własności kolumny tabeli.

Przykład:

Ilustracja COL i COLGROUP

<table border="1">
<colgroup span="3">
<col width="20">
<col width="50">
<col width="80">
</colgroup>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
</table>

1 2 3 4

Atrybuty kolumny:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: colgroup, table

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o tabelach: Tabele

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML