Strona główna kursu HTML

DD - treść definicji

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie wyróżnia treść definicji w ramach listy definicyjnej

(DD - definition description)

Przykład:

<dl>
<dt>definicja 1</dt>
<dd>treść definicji 1<dd>
<dt>definicja 2</dt>
<dd>treść definicji 2<dd>
</dl>
definicja 1
treść definicji 1
definicja 2
treść definicji 2

Atrybuty treści definicji:

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: dl

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o wykazach: Wykazy

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML