Strona główna kursu HTML

DEL - usunięty tekst

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 4.0 1.0 4.0

Polecenie definiuje usunięty tekst, pokazując zmiany w dokumencie (dezaktualizację fragmentu).

(DEL - delete)

Przykład:

Nasz genialny produkt kosztuje <del>10</del> 8 talarów.

Nasz genialny produkt kosztuje 10 8 talarów.

Atrybuty usuniętego tekstu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, body, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, map, noscript, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o stylach fizycznych czcionek: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML