Strona główna kursu HTML

DIV - blok

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x 1.0-1.1 3.0a1 1.0 2.1

Polecenie obejmuje blokiem grupę elementów w dokumencie i pozwala im nadać wspólne atrybuty.

Przykład:

<div style="text-align: center; ">
<p>To jest akapit</p>
<img src="../grafika/sufi.jpg" width="56" height="51" alt="Sufi w bzach">
</div>

To jest akapit

Sufi w bzach

Atrybuty wycinka:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o stylach logicznych czcionek: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML