Strona główna kursu HTML

DL - lista definicji

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy listę definicji

(DL - definition list)

Przykład:

<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>HyperText Markup Language<dd>
<dt>CSS</dt>
<dd>Cascading Style Sheets<dd>
</dl>

HTML
HyperText Markup Language
CSS
Cascading Style Sheets

Atrybuty listy definicji:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: dd, dt


Więcej o wykazach: Wykazy

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML