Strona główna kursu HTML

DT - hasło definicji

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie wyróżnia hasło definicji w ramach listy definicyjnej

(DT - definition term)

Przykład:

<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>HyperText Markup Language<dd>
<dt>CSS</dt>
<dd>Cascading Style Sheets<dd>
</dl>

HTML
HyperText Markup Language
CSS
Cascading Style Sheets

Atrybuty hasła definicji:

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: dl

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o wykazach: Wykazy

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML