Strona główna kursu HTML

FIELDSET - grupa elementów formularza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 4.0b2 1.0 4.1

Polecenie tworzy wspólne obramowanie dla elementów formularza.

Przykład:

<form action="mailto:autor_strony@jego_domena" method="post">
<fieldset>
<legend>Ankieta</legend>
<div><textarea rows="5" cols="30">Wpisz opinię...</textarea></div>
<div><input type="submit" value=" wyślij formularz "></div>
</fieldset>
</form>

Ankieta

Atrybuty grupy formularza:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, legend, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML