Strona główna kursu HTML

FRAME - ramka

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x - Transitional i Frameset DTD 1.0 - Frameset 3.0a1 1.0 2.1

Polecenie tworzy ramkę w szkielecie ramkowym witryny.

Przykład:

<frameset cols="25%,75%">
<frame src="ramka1.htm" name="spis">
<frame src="ramka2.htm" name="tresc">
</frameset>

Atrybuty ramki:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o ramkach: Ramki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML