Strona główna kursu HTML

Hx - tytuł stopnia x

HTML XHTML Internet Explorer Netscape Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje tytuł stopnia x, gdzie x=1...6

(H - heading)

Przykład:

<h3>Tytuł stopnia 3</h3>

Tytuł stopnia 3

Atrybuty śródtytułów:

Znacznik zamykający: wymagany

Sposób wyświetlania: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o tytułach: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML