Strona główna kursu HTML

HEAD - nagłówek dokumentu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy ramy dla informacji nagłówkowych dokumentu.

Przykład:

<head>
<title>Spis poleceń HTML - nagłówek dokumentu</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="creation-date" content="2003-09-14T11:21:42Z">
<meta http-equiv="reply-to" content="wimmer@helion.pl">
<meta http-equiv="content-language" content="pl">
<meta name="keywords" content="html, head">
<meta name="description" content="Kurs HTML - spis poleceń HTML">
<meta name="author" content="Paweł Wimmer">
<meta name="authoring_tool" content="Pajaczek NxG PRO v5.1.0">
</head>

Atrybuty nagłówka dokumentu:

Znacznik zamykający: oba opcjonalne

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: html

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: base, link, meta, object, script, style, title


Więcej o strukturze dokumentu: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML