Strona główna kursu HTML

HTML - szkielet dokumentu

HTML XHTML Internet Explorer Netscape Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy ramy dokumentu HTML.

Przykład:

<html>
<head>
Informacje nagłówkowe
</head>
<body>
ciało dokumentu
</body>
</html>

Atrybuty szkieletu dokumentu:

Znacznik zamykający: oba opcjonalne

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: body, head


Więcej o strukturze dokumentu: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML