Strona główna kursu HTML

IMG - ilustracja

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie wstawia grafikę.

Przykład:

<img src="../grafika/sufi.jpg" width="112" height="102" alt="Sufi w bzach">

Sufi w bzach

Atrybuty ilustracji:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: liniowy (zastępowany)

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o grafice: Grafika i multimedia

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML