Tematy: Lista poleceń | Tabela porównawcza

Lista poleceń

Strona zawiera zwięzłe, formalne informacje o poleceniach języka HTML 4. Jej zadaniem jest podanie szybkiej informacji o konkretnych poleceniach, bez zbyt rozbudowanego komentarza - szersze opisy są zawarte na stronach kursu HTML.

Zobacz też: Tabela znaczników w języku XHTML/XHTML - podajemy w niej przynależność poleceń do poszczególnych specyfikacji od HTML 2.0 do XHTML 1.1 oraz numery wersji przeglądarek, w których pojawiła się interpretacja znaczników.