Strona główna kursu HTML

INPUT - pole formularza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy pole formularza, np. pola wyboru czy pola tekstowe.

Przykład:

<form action="mailto:kowalski@poczta.pl" method="post">
<div>Imię: <input type="text" id="imie">
Nazwisko: <input type="text" id="nazwisko"></div>
<div><textarea name="opinia" rows="4" cols="25">wpisz swoją opinię...</textarea></div>
<div><input type="submit" value=" wyślij formularz"></div>
</form>

Imię: Nazwisko:

Atrybuty INPUT:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML