Strona główna kursu HTML

LABEL - etykieta pola formularza

HTML XHTML Internet Explorer Netscape Opera
4.x 1.0-1.1 4.0 1.0 4.0

Polecenie .

Przykład:

<fieldset>
<legend accesskey="p" tabindex="1">płeć</legend>
<label accesskey="m"><input type="radio" name="plec" value="mężczyzna">mężczyzna</label> <br>
<label accesskey="k"><input type="radio" name="plec" value="kobieta">kobieta</label>
</fieldset>

płeć

Atrybuty etykiety:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, map, noscript, object, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML