Strona główna kursu HTML

LEGEND - tytuł grupy elementów formularza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 4.0b2 1.0 7.0

Polecenie tworzy tytuł dla grupy elementów formularza objętych poleceniem FIELDSET.

Przykład:

<form action="mailto:autor_strony@jego_domena" method="post">
<fieldset>
<legend>Ankieta</legend>
<textarea rows=3 cols=30>Wpisz opinię...</textarea>
<input type="submit" value=" wyślij formularz ">
</fieldset>
</form>
Ankieta

Atrybuty tytułu grupy:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: fieldset

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML