Strona główna kursu HTML

LI - element wykazu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy pozycję wykazu.

Przykład:

<ol style="list-style-type: upper-roman">
<li>Miecze</li>
<li>Tarcze</li>
<li>Nakolanniki</li>
<li>Hełmy</li>
<li>Sandały</li>
</ol>
  1. Miecze
  2. Tarcze
  3. Nakolanniki
  4. Hełmy
  5. Sandały

Atrybuty elementu wykazu:

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: ol, ul

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o wykazach: Wykazy

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML