Strona główna kursu HTML

LINK - powiązanie elementów

HTML XHTML Internet Explorer Netscape Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 3.0 1.0 3.5

Polecenie .

Przykład:

<head>
<title>Tytuł dokumentu</title>
<link title="Skorowidz" rel="index" href="skorowidz.htm">
<link rel="stylesheet" href="http://www.mojastrona.pl/mojestyle.css" type="text/css">
<link title="RSS" rel="alternate" href="http://mojastrona.pl/rss/newsy.xml" type="application/rss+xml">
</head>

Atrybuty powiązania:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML