Strona główna kursu HTML

MAP - mapa graficzna

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy ramy graficznej mapy odsyłaczy.

Przykład:

<map>
<area shape="rect" coords="169,41,284,224" href="http://www.pcworld.com.pl" alt="PC World Komputer">
</map>
budynek PCWK PC World Komputer

Atrybuty mapy graficznej:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: address, area, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul


Więcej o mapach graficznych: Odsyłacze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML