Strona główna kursu HTML

META - własności dokumentu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 2.0 1.0 3.0

Polecenie wstawia informacje META w części nagłówkowej dokumentu.

Przykład:

<head> <title>Spis poleceń HTML - własności dokumentu</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="creation-date" content="2003-09-14T12:15:38Z" />
<meta http-equiv="reply-to" content="prwimmer@poczta.onet.pl">
<meta http-equiv="content-language" content="pl">
<meta name="keywords" content="html, meta">
<meta name="description" content="Kurs HTML - spis poleceń HTML">
<meta name="author" content="Paweł Wimmer">
<meta name="Authoring_tool" content="Pajaczek NxG PRO v5.1.0" />
</head>

Atrybuty META:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o META: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML