Strona główna kursu HTML

NOFRAMES - alternatywa ramek

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x - Transitional i Frameset 1.0 - Transtional i Frameset, 1.1 - zaniechany 3.0a1 1.0 2.1

Polecenie obejmuje zawartość wyświetlaną przez przeglądarkę nie interpretującą ramek.

Przykład:

<frameset cols="25%,75%">
<frame src="ramka1.htm" name="spis">
<frame src="ramka2.html" name="tresc">
<noframes>
Niestety, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.
Ale na pociechę trochę informacji:...
</noframes>
</frameset>

Atrybuty NOFRAMES:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o ramkach: Ramki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML