Strona główna kursu HTML

NOSCRIPT - alternatywa skryptu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 3.0 1.0 3.0

Polecenie wyświetla zastępczy komunikat w przeglądarkach nie obsługujących języka skryptowego.

Przykład:

<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World!")
//-->
</script>
<noscript><p>Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript!</p></noscript>

Atrybuty akronimu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, body, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, map, noscript, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul


Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML