Strona główna kursu HTML

OBJECT - obiekt multimedialny

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 3.0a1 1.0 4.0

Polecenie wstawia obiekt multimedialny.

Przykład:

<object id="MediaPlayer1" width=280 height=45
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
codebase=" http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
type="application/x-oleobject">
<param name="filename" value="../multimed/swist.wav">
<param name="animationatstart" value="true">
<param name="transparentatstart" value="true">
<param name="autostart" value="true">
<param name="showcontrols" value="true">
<param name="volume" value="0">
</object>

Atrybuty obiektu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, param, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o multimediach: Grafika i multimedia

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML