Strona główna kursu HTML

OL - wykaz uporządkowany

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie stanowi szkielet wykazu uporządkowanego.

Przykład:

<ol>
<li>Kawa</li>
<li>Herbata</li>
<li>Kakao</li>
</ol>
  1. Kawa
  2. Herbata
  3. Kakao

Atrybuty wykazu uporządkowanego:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: li


Więcej o wykazach: Wykazy

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML