Strona główna kursu HTML

OPTION - pozycja na liście wyboru formularza

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie grupuje opcje na liście wyboru formularza.

Przykład:

<select name="owoce" multiple="multiple" size="3">
<option>Truskawki</option>
<option>Maliny</option>
<option>Poziomki</option>
<option>Jabłka</option>
<option>Gruszki</option>
</select>

Atrybuty opcji:

Znacznik zamykający: niewymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: optgroup, select

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: wyłącznie tekst


Więcej o formularzach: Formularze

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML