Strona główna kursu HTML

PARAM - parametr obiektu multimedialnego

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x 1.0-1.1 3.0a1 1.0 3.5

Polecenie określa parametry obiektu.

Przykład:

<object ID="MediaPlayer1" width=280 height=45
classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"
codebase=" http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"
standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."
type="application/x-oleobject">
<param name="filename" value="../multimed/swist.wav">
<param name="animationatstart" value="true">
<param name="transparentatstart" value="true">
<param name="autostart" value="true">
<param name="showcontrols" value="true">
<param name="volume" value="0">
</object>

Atrybuty parametru:

Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: object

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o obiektach: Grafika i multimedia

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML