Strona główna kursu HTML

PRE - blok preformatowany

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie zachowuje oryginalne formatowanie tekstu, np. zwielokrotnione spacje.

Przykład:

<pre>To     jest     tekst     z     dużymi     odstępami</pre>

To   jest   tekst   z   dużymi   odstępami

Atrybuty bloku preformatowanego:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, br, cite, code, dfn, em, i, kbd, map, q, samp, script, span, strong, tt, var


Więcej o elementach blokowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML