Strona główna kursu HTML

SCRIPT - definicja skryptu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 3.0b1 1.0 3.0

Polecenie definiuje skrypt.

Przykład:

<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>

Atrybuty skryptu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, body, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, i, ins, kbd, label, legend, li, map, noscript, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tylko tekst


Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML