Strona główna kursu HTML

SPAN - zakres liniowy

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 3.0b1 1.0 3.5

Polecenie tworzy uniwersalny zakres liniowy i pozwala nadać mu wspólne atrybuty za pomocą stylu.

Przykład:

Tekst przed zakresem - <span style="color:red; font-weight:bold">tekst w zakresie</span> - tekst za zakresem

Tekst przed zakresem - tekst w zakresie - tekst za zakresem

Atrybuty zakresu liniowego:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, pre, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ruby, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o elementach blokowych i liniowych: Elementy blokowe

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML