Strona główna kursu HTML

STRIKE - czcionka przekreślona

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2, 4.x - Transitional i Frameset 1.0 - Transitional i Frameset, 1.1 - zaniechany 1.0 1.0 2.1

Polecenie przekreśla ciąg znaków. Polecenie (podobnie jak S) jest przestarzałe i zaleca się stosowanie DEL.

Przykład:

<strike>To jest przekreślony tekst</strike>

To jest przekreślony tekst

Atrybuty czcionki przekreślonej:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o stylach logicznych czcionek: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML