Strona główna kursu HTML

SUB - indeks dolny

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x 1.0-1.1 3.0b1 1.0 2.1

Polecenie definiuje indeks dolny (subskrypt) czcionki

(SUB - subscript)

Przykład:

<p>To jest tekst <sub>z subskryptem</sub><p>

To jest tekst z subskryptem

Atrybuty indeksu dolnego:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, button, caption, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, ins, kbd, label, legend, li, object, p, q, rb, rt, samp, small, span, strong, sub, sup, td, th, tt, var

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ruby, q, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, var


Więcej o stylach fizycznych czcionek: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML