Tematy: Lista poleceń | Tabela porównawcza

Tabela znaczników w języku HTML i XHTML

Oznaczenia DTD (Document Type Definition) w HTML 4.x i XHTML 1.x: S = Strict, T = Transitional, F = Frameset

  HTML XHTML Przeglądarka
Znacznik HTML 2.0 HTML 3.2 HTML 4.0 XHTML 1.0 XHTML 1.1 Internet Explorer Firefox Opera
A                
a x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
abbr     x STF x STF x 6.0 1.0 4.0
acronym     x STF x STF x 4.0 1.0 4.0
address x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
area   x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
B                
b x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
base x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
basefont   x x TF x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
bdo     x STF x STF x 5.0 1.0 4.0
big   x x STF x STF x 3.0 1.0 2.1
blockquote x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
body x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
br x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
button     x STF x STF x 4.0 1.0 5.0
C                
caption   x x STF x STF x 2.0 1.0 2.1
center   x x TF x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
cite x x x STF x STF x 2.0 1.0 2.1
code x x x STF x STF x 2.0 1.0 2.1
col     x STF x STF x 3.0 1.0 4.0
colgroup     x STF x STF x 3.0 1.0 7.0
D                
dd x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
del     x STF x STF x 4.0 1.0 4.0
dfn   x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
dir x x x TF x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
div   x x STF x STF x 3.0 1.0 2.1
dl x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
dt x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
E                
em x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
F                
fieldset     x STF x STF x 4.0 1.0 4.0
font   x x TF x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
form x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
frame     x TF x F zaniechany 3.0 1.0 2.1
frameset     x TF x F zaniechany 3.0 1.0 2.1
H                
h1-h6 x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
head x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
hr x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
html x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
I                
i x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
iframe     x TF x TF zaniechany 3.0 1.0 4.0
img x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
ins     x STF x STF x 4.0 1.0 4.0
input type=button     x STF x STF x 3.0 1.0 3.0
input type=checkbox x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
input type=file   x x STF x STF x 4.0 1.0 3.5
input type=hidden x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
input type=image x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
input type=password x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
input type=radio x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
input type=reset x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
input type=submit x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
input type=text x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
K                
kbd x x x STF x STF x 1.0 1.0 3.5
L                
label     x STF x STF x 4.0 1.0 4.0
legend     x STF x STF x 4.0 1.0 7.0
li x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
link x x x STF x STF x 3.0 1.0 3.5
M                
map   x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
meta x x x STF x STF x 2.0 1.0 3.0
N                
noframes     x TF x TF zaniechany 3.0 1.0 2.1
noscript     x STF x STF x 3.0 1.0 3.0
O                
object     x STF x STF x 3.0 1.0 4.0
ol x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
optgroup     x STF x STF x 6.0 1.0 7.0
option x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
P                
p x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
param   x x STF x STF x 3.0 1.0 3.5
pre x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
Q                
q     x STF x STF x 4.0 1.0 4.0
R                
rb         x      
rbc         x      
rp         x 5.0    
rt         x 5.0    
rtc         x      
ruby         x 5.0    
S                
s     x TF x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
samp x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
script     x STF x STF x 3.0 1.0 3.0
select x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
small   x x STF x STF x 3.0 1.0 2.1
span     x STF x STF x 3.0 1.0 3.5
strike   x x TF x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
strong x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
style     x STF x STF x 3.0 1.0 3.5
sub   x x STF x STF x 3.0 1.0 2.1
sup   x x STF x STF x 3.0 1.0 2.1
T                
table   x x STF x STF x 2.0 1.0 2.1
tbody     x STF x STF x 3.0 1.0 4.0
td   x x STF x STF x 2.0 1.0 2.1
textarea x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
tfoot     x STF x STF x 3.0 1.0 4.0
th   x x STF x STF x 2.0 1.0 2.1
thead     x STF x STF x 3.0 1.0 4.0
title x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
tr   x x STF x STF x 2.0 1.0 2.1
tt x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
U                
u   x x TF x TF zaniechany 1.0 1.0 2.1
ul x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
V                
var x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
                 
<!-- --> x x x STF x STF x 1.0 1.0 2.1
<!DOCTYPE> x x x STF x STF x 6.0 1.0 7.0