Strona główna kursu HTML

TD - komórka tabeli

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2-4.x 1.0-1.1 2.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy komórkę tabeli.

Przykład:

<table border="1" width="30%">
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>

   
   

Atrybuty komórki tabeli:

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: tr

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, var


Więcej o tabelach: Tabele

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML