Strona główna kursu HTML

TFOOT - stopka tabeli

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
4.x 1.0-1.1 3.0a1 1.0 4.0

Polecenie wydziela stopkę tabeli, która nie ulega przewijaniu, podobnie jak nagłówek tabeli, a w przeciwieństwie do ciała tabeli.

Przykład:

<table border = "1">
<thead>
<tr>
<td>Tutaj jest nagłówek tabeli</td>
</tr>
</thead>
<tfoot>
<tr>
<td>Tutaj definiuje się stopkę tabeli</td>
</tr>
</tfoot>
<tbody>
<tr>
<td>To jest ciało tabeli</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tutaj jest nagłówek tabeli
Tutaj definiuje się stopkę tabeli
To jest ciało tabeli

Atrybuty stopki tabeli:

Znacznik zamykający: opcjonalny

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: table

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tr


Więcej o tabelach: Tabele

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML