Strona główna kursu HTML

TITLE - tytuł dokumentu

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy tytuł dokumentu HTML, widoczny w pasku tytułowym przeglądarki.

Przykład:

<html>
<head>
<title>Witryna poświęcona uprawie goździków</title>
</head>
<body>
Zawartość dokumentu
</body>
</html>

Atrybuty tytułu dokumentu:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: n.d.

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: head

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: tylko tekst


Więcej o strukturze dokumentu: Struktura dokumentu

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML