Strona główna kursu HTML

UL - wykaz nieuporządkowany

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
2.0-4.x 1.0-1.1 1.0 1.0 2.1

Polecenie tworzy szkielet wykazu nieuporządkowanego.

Przykład:

<ul>
<li>Krowa</li>
<li>Koń</li>
<li>Pies</li>
<li>Kot</li>
</ul>

Atrybuty wykazu nieuporządkowanego:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: blokowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy: li


Więcej o wykazach: Wykazy

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML