Predefiniowane wartości kolorów

autor: Paweł Stokowski

Wszystkie znajdujące się w poniższej tabeli wartości kolorów mogą być używane w języku HTML i JavaScript do definiowania kolorów tekstu i tła za pomocą alinkColor, bgColor, fgColor, linkColor, vlinkColor albo z wykorzystaniem metody fontColor. Tabela zawiera wszystkie predefiniowane nazwy kolorów oraz ich składowe RGB (czerwony, zielony, niebieski) w zapisie szesnastkowym.

Źródło: CHIP Special nr 3 pt. "HTML i Java" strona 150 i 151 ( kwiecień 1997 r. )

Kolor

Nazwa angielska

Definica RGB

Symbol

czerwony zielony niebieski
    aliceblue F0F8FF 240 248 255
    antiquewhite FAEBD7 250 235 215
    agua 00FFFF 0 255 255
    aquamarine 7FFFD4 126 255 212
    azure F0FFFF 240 255 255
    beige F5F5DC 245 245 220
    bisque FFE4DC 255 228 220
    black 000000 0 0 0
    blanchedalmond FFEBCD 255 235 205
    blue 0000FF 0 0 255
   blueviolet 8A2BE2 138 43 226
    brown A52A2A 165 42 42
    burlywood DEB887 222 184 135
    cadetblue 5F9EA0 95 158 160
    chartreuse 7FFF00 127 255 0
    chocolate D2691E 210 105 30
    coral FF7F50 255 127 80
    cornflowerblue 6495ED 40 149 237
    cornsilk FFF8DC 255 248 220
    crimson DC143C 220 20 60
    cyan 00FFFF 0 255 255
    darkblue 00008B 0 0 139
    darkcyan 008B8B 0 139 139
    darkgoldenrod B8860B 184 134 11
    darkgray A9A9A9 169 169 169
    darkgreen 006400 0 100 0
    darkkhaki BDB76B 189 183 107
    darkmagenta 8B008B 139 0 139
    darkolivegreen 556B2F 85 107 47
    darkorange FF8C00 255 140 0
    darkorchid 9932CC 153 50 204
    darkred 8B0000 139 0 0
    darksalmon E9967A 233 150 122
    darkseagreen 8FBC8F 143 188 143
    darkslateblue 483D8B 72 61 139
    darkslategray 2F4F4F 47 79 79
    darkturquoise 00BFFF 0 191 255
    darkviolet 9400D3 148 0 211
    deeppink FF1493 255 20 147
    deepskyblue 00BFFF 0 191 255
    dimgray 696969 105 105 105
    dodgerblue 1E90FF 30 144 255
    firebrick B22222 178 34 34
    floralwhite FFFAF0 255 250 240
    forestgreen 228B22 34 139 34
    fuchsia FF00FF 255 0 255
    gainsboro DCDCDC 220 220 220
    ghostwithe F8F8FF 248 248 255
    gold FFD700 255 215 0
    goldenrod DAA520 218 165 32
    gray 808080 128 128 128
    green 008000 0 128 0
    greenyellow ADFF2F 173 255 47
    honeydew F0FFF0 240 255 240
    hotpink FF69B4 255 105 180
    indianred CD5C5C 205 92 92
    indigo 4B0082 75 0 130
    ivory FFFFF0 255 255 240
    khaki F0E68C 240 230 140
    lavender E6E6FA 230 230 250
    levenderblush FFF0F5 255 240 245
    lawngreen 7CFC00 124 252 0
    lemonchiffon FFFACD 255 250 205
    lightblue ADD8E6 173 216 230
  lightcoral F08080 240 128 128
  lightcyan E0FFFF 224 255 255
    lightgoldenrodyellow FAFAD2 250 250 210
    lightgreen 90EE90 144 238 144
    lightgrey D3D3D3 211 211 211
    lightpink FFB6C1 255 182 193
    lightsalmon FFA07A 255 160 122
    lightseagreen 20B2AA 170 178 32
    lightskyblue 87CEFA 135 206 250
    lightslategray 778899 119 136 153
    lightsteelblue B0C4DE 176 196 222
    lightyellow FFFFE0 255 255 224
    lime 00FF00 0 255 0
    limegreen 32CD32 50 205 50
    linen FAF0E6 250 240 230
    magenta FF00FF 255 0 255
    maroon 800000 128 0 0
    mediummaquamarine 66CDAA 102 205 170
    mediumblue 0000CD 0 0 205
    mediumorchid BA55D3 186 85 211
    mediumpurple 9370DB 147 112 219
    mediumseagreen 3CB371 60 179 113
    mediumslateblue 7B68EE 123 104 238
    mediumspringgreen 00FA9A 0 250 154
    mediumturquoise 48D1CC 72 209 204
    mediumvioletred CD1585 205 21 133
    midnightblue 191970 25 25 112
    mintcream F5FFFA 245 255 250
    mistyrose FFE4E1 255 228 225
    moccasin FFE4B5 255 228 181
    navajowhite FFDEAD 255 222 173
    navy 000080 0 0 128
    oldlace FDF5E6 253 245 230
    olive 808000 128 128 0
    olivedrab 6B8E23 107 142 35
    orange FFA500 255 165 0
    orangered FF4500 255 69 0
    orchid DA70D6 218 112 214
    palegoldenrod EEE8AA 238 232 170
    palegreen 98FB98 152 251 152
    palaturquoise AFEEEE 175 238 238
    palevioletred DB7093 219 112 147
    papayawhip FFEFD5 255 239 213
    peachpuff FFDAB9 255 218 185
    peru CD853F 205 133 63
    pink FFC0CB 255 192 203
    plum DDA0DD 221 160 221
    powderblue B0E0E6 176 224 230
    purple 800080 128 0 128
    red FF0000 255 0 0
    rosybrown BC8F8F 188 143 143
    royalblue 4169E1 29 105 225
    saddlebrown 8B4513 139 69 19
    salmon FA8072 250 128 114
    sandybrown F4A460 244 164 96
    seagreen 2E8B57 46 139 87
    seashell FFF5EE 255 245 238
    sienna A0522D 160 82 45
    silver C0C0C0 192 192 192
    skyblue 87CEEB 135 206 235
    slateblue 6A5ACD 205 90 205
    slategray 708090 112 128 144
    snow FFFAFA 255 250 250
    springgreen 00FF7F 0 255 127
    steelblue 4682B4 70 130 180
    tan D2B48C 210 180 140
    teal 008080 0 128 128
    thistle D8BFD8 216 191 216
    tomato FF6347 255 99 71
    turquoise 40E0D0 64 224 208
    violet EE82EE 238 130 238
    wheat F5DEB3 245 222 179
    white FFFFFF 255 255 255
    whitesmoke F5F5F5 245 245 245
    yellow FFFF00 255 255 0
    yellowgreen 9ACD32 154 205 50