Tematy: Kaskadowe arkusze stylów | Alfabetyczna lista stylów

Kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów (CSS - Cascading Style Sheets) są nieodłącznym towarzyszem współczesnej wersji języka HTML.

Można wprawdzie stworzyć witrynę, używając jedynie czystego HTML, jednak będzie to witryna prosta i mało atrakcyjna. Style pomogą znacznie ją wzbogacić, dlatego ich znajomość jest dzisiaj po prostu niezbędna. Ta część kursu HTML służy właśnie temu celowi - przećwiczenie zawartych w niej informacji da webmasterowi dużą swobodę w tworzeniu ciekawych wizualnie stron. Ponadto stosowanie stylów oszczędza wiele pracy koniecznej dawniej do sformatowania dokumentów za pomocą tradycyjnych technik - nierzadko zmiana jednego drobnego parametru w arkuszu stylów pozwala zmienić wygląd całej witryny!

Pamiętaj, że podane tu informacje opisują klocki budulcowe stylów, natomiast sposoby ich łączenia ze sobą, wypróbowywanie rozmaitych kombinacji stylów, musisz już wypraktykować we własnym zakresie, tym bardziej, że przeglądarki różnią się zakresem interpretacji stylów, a niekiedy nawet sposobem wyświetlania. Im więcej ćwiczeń wykonasz, im dłużej będziesz obcować ze stylami, tym lepsze osiągniesz wyniki. Warto śledzić strony w Internecie opisujące rozmaite sztuczki i chwyty, a także czytać książki poświęcone praktyce stosowania stylów, jak choćby sławne pozycje Erica Meyera, wydane także w Polsce przez Helion. Dobry webmaster powinien nie tylko biegle znać składniki CSS, ale i potrafić zrobić z nich praktyczny użytek - łatwo zauważyć, że stosowanie stylów jest nie tylko umiejętnością techniczną, ale i nieraz wręcz sztuką, w której objawia się talent plastyczny i smak autora witryny.

Jeśli nie znasz jeszcze problematyki stylów, rzuć najpierw okiem na treść rozdziału Budowa stylu, gdzie zobaczysz kilka elementarnych przykładów użycia stylów, które pokazują poglądowo, jakie efekty można dzięki nim uzyskać. A potem przejdź do systematycznego studiowania stylów.

Zbiorczą listę stylów znajdziesz na stronie Alfabetyczna lista stylów - to ułatwienie dla osób chcących szybko znaleźć konkretne polecenie.

Dla zachęty powiedzmy, że dział kursu HTML poświęcony stylom opiera się na czystych stylach. Nie stosujemy tu ani ramek, ani tabel, zaś wszystkie strony są oparte na trzech blokach utworzonych za pomocą polecenia div i sformatowanych za pomocą stylów. Również nawigacja wykorzystuje wyłącznie style - nie stosujemy w niej wcale JavaScript, jak można by sądzić na pierwszy rzut oka. Dla zainteresowanych, zawartość arkusza stylów użytego w tej części kursu (domyślną czcionką jest elegancka i czytelna Calibri z Windows Vista i Office 2007, drugą w kolejności Tahoma).

Uwaga: do czytania rozdziału bardzo zalecamy używanie najnowszych wersji Opery lub Firefoksa, gdyż Internet Explorer ma jeszcze spore opóźnienia w interpretacji stylów. Lektura rozdziału o stylach jest właśnie doskonałą okazją do ostatecznej zamiany gorszej przeglądarki (IE) na lepszą.