Tematy: odstępy między wyrazami | odstępy między literami | odstępy między wierszami | dekoracja tekstu
transformacja tekstu | białe znaki | wyrównanie tekstu | wcięcie tekstu | kierunek tekstu

Wcięcie tekstu

Dane w pigułce
Zastosowanie określa wcięcie pierwszego wiersza tekstu
Dziedziczenie tak
Wartości długość w jednostkach lub procentach
Wartość domyślna 0
Przykład text-indent: 5%
Uwagi
Odpowiednik w HTML brak

Aby zdefiniować wcięcie tekstu, należy wpisać w definicji stylu text-align : wartość

Wcięcie tekstu odnosi się do bloków tekstu i oznacza odstęp pierwszego wiersza bloku od lewego marginesu strony.

<p style="text-indent: 10%; ">To jest akapit, w którym pierwszy wiersz...</p>

To jest akapit, w którym tylko pierwszy wiersz jest odsunięty od lewego marginesu o 10 procent , natomiast drugi i każdy następny wiersz rozpoczyna się już dokładnie od lewego marginesu.

<h2 style="text-indent: 1in; ">Tytuł rozpoczynający się w odległości 1 cala...</h2>

Tytuł rozpoczynający się w odległości 1 cala od lewego marginesu

Interpretacja: Internet Explorer, Mozilla, Opera