Tematy: rodzina czcionek | style czcionek | warianty czcionek | waga czcionki | wielkość czcionki | pionowe proporcje

Waga czcionki

Dane w pigułce
Zastosowanie określa stopień pogrubienia czcionki
Dziedziczenie tak
Wartości normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
Wartość domyślna normal
Przykład font-weight: bolder
Uwagi
Odpowiednik w HTML Znaczniki fizyczne czcionki

Aby zdefiniować wagę czcionki, należy wpisać w definicji stylu font-weight : wartość

Do dyspozycji mamy aż 13 rozmaitych "wag" czcionki, różniących się stopniem pogrubienia (nawet trudno je będzie niekiedy rozróżnić na ekranie): normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Pokażmy to na przykładach:

<p style="font-weight: waga">Treść akapitu wyświetlana za pomocą wybranej wagi</p>

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi normal

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi bold

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi bolder

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi lighter

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 100

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 200

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 300

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 400

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 500

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 600

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 700

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 800

Treść akapitu wyświetlana za pomocą wagi 900

Interpretacja: Internet Explorer, Mozilla, Opera