Strona główna kursu HTML

FONT - czcionka

HTML XHTML Internet Explorer Firefox Opera
3.2 - 4.x - Transtional i Frameset 1.0 - Transitional i Frameset, 1.1 - zaniechane 1.0 1.0 2.1

Polecenie definiuje czcionkę. Jest uznane za przestarzałe i sugeruje się używanie zamiast niego stylów.

Przykład:

<font size="5" color="olive">Jakiś tam tekst</font>

Jakiś tam tekst

Atrybuty czcionki:

Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: liniowy

Może być zawarty wewnątrz innych elementów:

Może zawierać w swoim obrębie inne elementy:


Więcej o czcionkach: Czcionki

Porównawcza tabela znaczników HTML/XHTML